SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN OBCE- Návrh/Zverejnenie

 01.01.1970

Tieto predpisy vydávajú orgány územnej samosprávy (obce, VÚC) na základe zákonných splnomocnení. Sú dvojakého druhu : VZN vo veciach samosprávy a VZN vo veciach štátnej správy. Veci, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti sú upravené najmä v zákone o obecnom zriadení a v zákone o vyššom územnom celku. Kým VZN vo veciach samosprávy musí byť len v súlade s ústavou, úst. zákonmi a zákonmi, VZN vo veciach štátnej správy musí byť aj v súlade s nariadeniami vlády, predpismi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.