SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

POPIS OBCE

Prosiek je malebná liptovská obec nachádzajúca sa v nadmorskej výške 612 metrov nad morom, severne od vodnej nádrže Liptovská Mara, pod východnou časťou Chočských vrchov, pod vyústením Prosieckej doliny. Obec patrí do okresu Liptovský Mikuláš. Pošta pre obec s nachádza v Liptovskej Sielnici.

SÚČASNOSŤ OBCE

Občianska a technická vybavenosť:

  • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
  • Knižnica
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu
  • Komunálny odpad
  • Využívaný komunálny odpad
  • Zneškodňovaný komunálny odpad
  • Materská škola

PRÍRODA

Obec leží v Liptovskej kotline pod Chočskými vrchmi v doline Prosiečanky. Nadmorská výška v strede obce je 612 m n. m. a v chotári 568–1372 m n. m. Južnú odlesnenú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria treťohorné ílovcovo-pieskovcové súvrstvia, časť v pohorí skrasovatené druhohorné vápence a dolomity. Krasová dolina Prosiečanky siaha na severe vyvieračkou do Podtatranskej brázdy. Lesný porast tvorí smrek a buk. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny. Od roku 1967 je tu na ploche 375,95 ha štátna prírodná rezervácia Prosiecka dolina - kaňonovité údolie krasového charakteru so svojráznym rastlinstvom a živočíšstvom.