Služby

Cenník prenájmu priestorov a služieb

Prenájom Cena
Celodenný prenájom sály 50 Eur
Krátkodobý prenájom sály do 3 hod. 3 Eur
Celodenný prenájom veľkej zasadačky 8 Eur
Celodenný prenájom veľkej zasadačky s kúrením 12 Eur
Celodenný prenájom kuchynky s vybavením 5 Eur
Samostatný prenájom vybavenia kuchynky 3 Eur
Prenájom inventáru sály (stoly, stoličky) 3 Eur
Hlásenie rozhlasom 5 Eur
Dom smútku 10 Eur

V prípade využitia sály občanom s trvalým pobytom v obci Prosiek na nekomerčné využitie je zľava 50%. V cene nie je zahrnuté kúrenie, prenajímateľ si kúrenie hradí sám.

Prenajímateľ prevezme prenajatý priestor od pracovníčok kultúrneho strediska (M.Majerčiakova, J.Guráňová) a uhradí poplatok v kancelárii OÚ. Súčasťou prenájmu sú aj sociálne zariadenia, chodba ako aj priestranstvo pred kultúrnym domom. Po ukončení akcie prenajímateľ priestory bezodkladne odovzdá späť pracovníčke kultúrneho strediska v čistom, pôvodnom stave.

Poplatok sa hradí v kancelárii OÚ.