SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

Zaverečný účet

Audit

Rozpočet

Výročná správa

Účtovné dokumenty

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje v ustanovení § 16 všetky náležitosti, ktoré má záverečný účet obce obsahovať. Záverečný účet obce sa tvorí vo forme návrhu a súčasťou je aj hodnotenie programov rozpočtu výdavkov a výpočet výsledku hospodárenia. Rozpočet obce a jeho úpravy musia kolidovať s návrhom záverečného účtu.


Územný plán obce

  Územný plán Obce Prosiek - intravilán r. 2016
  Územný plán Obce Prosiek - extravilán r. 2016
  Územný plán Obce Prosiek - záväzná časť r. 2016

Všeobecné záväzné nariadenia obce

Výrazom práva na samosprávu je aj oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré obci dáva priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN je podzákonný právny predpis, preto nemôže byť vydávané na úpravu akýchkoľvek vzťahov, ale má svoje obmedzenia. Slúži väčšinou na spodrobnenie zákonných ustanovení upravujúcich život v obci práve na miestne podmienky.

Smernice obecného úradu

Ostatné

Majetkové priznanie
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
  Majetkové priznanie verejný funkcionár 2019