Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

Zaverečný účet obce

    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019

  Tlačivá

  Tlačivá sú spracované tak, že po ich otvorení je možné priamo do tlačiva vypísať potrebné informácie a následne si ich je možné vytlačiť.

  Územný plán obce

     Územný plán Obce Prosiek - intravilán r. 2016
     Územný plán Obce Prosiek - extravilán r. 2016
     Územný plán Obce Prosiek - záväzná časť r. 2016

   VZN

     č. 2/2018 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
     č. 1/2018 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
     Č. 2/2017 ktorým sa určuje cena poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Prosiek a za prenájom priestorov, budov a zariadení.
     Č. 1/2017 ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prosiek
     2016 Doplnok VZN k dani z nehnuteľností
     Č. 1/2015 O spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
     Č 4/2015 O niektorých podmienkach držania psov
     Č.3/2016_3 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

   Smernice obecného úradu

   Ostatné

    Majetkové priznanie
    „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
      Majetkové priznanie verejný funkcionár 2019

    Verejné obstarávanie - dokumenty

    Plynoinštalácia a ústredné vykurovanie OcU a KD
    Príloha č. 1 Zmluva o dielo: zmluva_o_dielo.pdf
    Príloha č. 2 Výkaz výmer: rozpocet_kurenie_prosiek_kulturny_dom.xlsx
    Príloha č.3 Projektová dokumentácia: kurenie_1_prosiek-podyrys1pp.pdf
    kurenie_2_prosiek-podyrys1np.pdf
    kurenie_3_prosiek-podyrys2np.pdf
    kurenie_4_prosiek-schema_a_dispozicia.pdf
    plyn_01_situacia_plyn_prosiek.pdf
    plyn_02_podorys_1np.pdf
    plyn_03_plyn.pdf
    prosiek_-pv-kotol.pdf
    prosiek_ts_plyn_obecny_urad.pdf
    prosiek_ts_stl_a_ntl_pripojka.pdf
    prosiek-en-system.pdf
    prosiek-technicka_sprava.pdf
    prosiek-tepelne_straty.pdf