Kontakty

Toto webové sídlo www.prosiek.sk spravuje Obec Prosiek je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Prosiek

Adresa:
Obecný úrad Prosiek
Prosiek 57
032 23 Liptovská Sielnica

IČO: 00315729

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Región: Liptov
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 1265 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280

Všeobecné informácie: info@prosiek.sk
Podateľňa: podatelna@prosiek.sk (dokumenty poslané na tento e-mail podliehajú regitratúre) 

Starosta: starosta@prosiek.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@prosiek.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 44 559 72 43

E-mail: podatelna@prosiek.sk

Kompetencie:
Obec Prosiek je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk