Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KN 06/2022 nájom zasadačky a kuchynky s vybavením Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Marta Majerčiaková
0 €
14/2022 dar na nákup materiálu pre DHZO Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Spolok bývalých urbarialistov Prosiek
500 €
13/2022 úprava vzájomných práv a povinností pri spracovávaní Odb.: Obec Prosiek
Dod.: ARCHÍV TATRY s.r.o.
0 €
12/2022 tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
11/2022 popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Prosiek
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0 €
10/2022 Záväzok nainštalovať žiadateľovi na budúce odberné miesto Odb.: Obec Prosiek
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
9/2022 ujednanie o cene Odb.: Obec Prosiek
Dod.: OZO, a.s.
0 €
8/2022 biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Enviro ways, s.r.o.
0 €
7/2022 dotácia 1400 Eur Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0 €
5/2022 šport bufet Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Jaroslav Pagáč
200 €
6/2022 predaj V3S Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Peter Nemček
2 500 €
2/2022 peňažné prostriedky v sume 5000,- Eur Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
0 €
1/2022 udelenie súhlasu - licencie používateľovi Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Slovenský ochranný zväaz autorský
0 €
KN/0052022 sála KD, kuchynka, vybavenie, ozvučenie Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Mrázová Eva
80 €
KN/0042022 sála KD, kuchynka, vybavenie, Odb.: Mária Vigodová
Dod.: Obec Prosiek
60 €
KN/0032022 sála KD, kuchynka, vybavenie, Odb.: Pavel Svitek
Dod.: Obec Prosiek
60 €
08/2022 zber biol. odpadu MŠ Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Enviro ways s. r. o.
12 €
KN/2/2022 krátkodobý nájom - sála KD Odb.: Martina Macková
Dod.: Obec Prosiek
40 €
07/ 2022 dotácia v sume 1400,- Eur Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
06/ 2022 Praga V3S PAD 4 Odb.: Nemček Peter
Dod.: Obec Prosiek
2 500 €
Generované portálom Uradne.sk