Materská škola

Obec Prosiek je zriaďovateľom Materskej školy. Je spádovou oblasťou 4 obcí. Kapacita materskej školy je 15 detí. Materská škola ma tiež svoju stravovaciu jednotku.

Materská škola,

Prosiek 50

032 23 Liptovská Sielnica

044 / 5597295
ms@prosiek.sk

bez právnej subjektivity

Zriaďovatel: Obec  Prosiek

Máj - čas na podávanie prihlášok

Termín podávania prihlášok je do konca mája.

Informácie a žiadosť o prijatie do našej MŠ Prosiek nájdete nižšie.