Materská škola

Obec Prosiek je zriaďovateľom Materskej školy. Je spádovou oblasťou 4 obcí. Kapacita materskej školy je 15 detí. Materská škola ma tiež svoju stravovaciu jednotku.

Materská škola,

Prosiek 50

032 23 Liptovská Sielnica

044 / 5597295
ms@prosiek.sk

bez právnej subjektivity

Zriaďovatel: Obec  Prosiek

Materská škola Prosiek

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len "vyhláška o materskej škole") taxatívne určuje, že cez letné prézdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov: potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostrdia a hračiek, ako aj čerpanie dovolenky zamestnancov.

Riaditeľka MŠ v Prosieku so súhlasom zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka MŠ Prosiek počas letných prázdnin bude otvorená do:

15.07.2022

Nástup detí na školský rok 2022/2023 bude:

05.09.2022 (pondelok)