Materská škola

Obec Prosiek je zriaďovateľom Materskej školy. Je spádovou oblasťou 4 obcí. Kapacita materskej školy je 15 detí. Materská škola ma tiež svoju stravovaciu jednotku.

Materská škola,

Prosiek 50

032 23 Liptovská Sielnica

044 / 5597295
ms@prosiek.sk

bez právnej subjektivity

Zriaďovatel: Obec  Prosiek

Otvárame brány milé Lienky

5.9.2022 (Pondelok)

Slniečko už vstáva, dobré ráno dáva.

Poďte deti do školičky, takto nás zvoláva.

V škôlke je nám dobre a je nám veselo,

komu by sa do nej chodiť nechcelo.

Učíme sa veľa vecí, básničky i pesničky,

 chceme byť zvedavé, múdre detičky.

Informácie týkajúce sa bližších informácií a poplatkov nájdete nižšie v dokumentoch.