Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

Obec Prosiek je zriaďovateľom Materskej školy. Je spádovou oblasťou 4 obcí. Kapacita materskej školy je 15 detí. Materská škola ma tiež svoju stravovaciu jednotku.

Materská škola,

Prosiek 50

032 23 Liptovská Sielnica

044 / 5597295
ms@prosiek.sk

bez právnej subjektivity

Zriaďovatel: Obec  Prosiek

Materská škola počas letných prázdnin

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov: - potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, - dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj - čerpania dovolenky zamestnancov.

Riaditeľka MŠ v Prosieku so súhlasom zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka Materskej školy počas letných prázdnin bude otvorená do:

16.7.2021

Nástup detí na školský rok 2021/2022 bude:

2.9.2021 (štvrtok)