SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Prosiek

Severne od obce, na území pod úpätím Hrádku pri vstupe do Prosieckej doliny sa nachádza halštatské a laténske sídlisko. Oblasť Hrádku bola osídlená aj v rannom slovanskom období .V Prosieckej doline pod jaskyňou, pri vyvieračke bolo pri archeologických výskumoch objavené eneolitické sídlisko a tiež sídlisko z mladšej doby rímskej. Prvá písomná zmienka o obci medzi Prosieckym potokom a Sielnicou je z roku 1287. V roku 1352 sa v úradných listinách pre obec používa názov Prezeky, v roku 1353 sa pre obec používa názov Prozyk, v roku 1391 názov Prozek. Obec patrila zemianskym rodinám Joobovcov a Kubínyiovcov. V roku 1600 bolo v dedine len 24 domov, aj to z väčšej časti želiarskych. V roku 1784 stálo v Joobovskej časti 20 domov a žilo tu 171 obyvateľov, v časti Kubínyiovskej stálo 23 domov a žilo 194 obyvateľov. V roku 1808 sa v úradných záznamoch pre obec používa názov Prosýk. Obyvatelia obce žili poľnohospodárskym spôsobom života. V roku 1920 obec používa názov Prosiek.  Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. Obec podporovala partizánske hnutie a SNP.

Nižný Zádiel a Vyšný Zádiel

Obce sa spomínajú od roku 1735 ako Zadiel (1735), Alsó Zadiél vel Bölcsháza, Nižnj Zadjl (1808), Zadiel (1773); Wissny Zadiel (1773). Patrili zemianskym rodinám Andaházyovcov, Joobovcov, Šlachtovcov. V roku 1784 mali 13 domov a 62 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynuli s obcou Prosiek.

Počet obyvateľov (historický prierez)
Rok Počet obyvateľov
1869 444
1880 372
1890 368
1900 387
1910 367
1921 344
1930 349
1940 303
1948 308
1961 364
1970 338

PAMIATKY

  • Kostol rímsko-katolícky pôvodne gotická kaplnka zo začiatku 14. storočia, renesančne upravený a v roku 1827 rozšírený na kostol.
  • Kúria z 19. stor. Dnes je v dezolátnom stave, zrúcanina.
  • Kaštieľ pôvodne renesančný z konca 16. storočia, v 1. polovici 19. storočia klasicisticky upravený. Dnes zrúcanina.
1