Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 dotácia 4000,- Eur Odb.: Obec Prosiek
Dod.: TJ Prosiek
0 €
KN/002/2023 sála KD, kuchynka, vybavenie Odb.: Obec Prosiek
Dod.: OZ TJ Prosiek
80 €
KN/001/2023 sála KD, kuchynka Odb.: Obec Prosiek
Dod.: OZ TJ Prosiek
0 €
17/2022 finančný dar Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
1 500 €
16/2022 zber, vývoz, zneškodnenie KO Odb.: Obec Prosiek
Dod.: OZO, a. s.
0 €
KN 09/2022 Zmluva o nájme vybavenia kuchynky Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Krška Daniel
0 €
KN 08/2022 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Kusková Jarmila
0 €
15/2022 nájom bytu MŠ Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Ing. Anna Kojšová
0 €
KN 07/2022 nájom sály KD, kuchnky, vybavenie kuchynky Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Tarabová Gabriela
80 €
KN0072022 sála KD, kuchynka, vybavenie Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Tarabová Gabriela
80 €
KN0062022 zasadčka OcU Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Majerčiaková Marta
10 €
KN/0062022 Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Majerčiaková Marta
0 €
KN 06/2022 nájom zasadačky a kuchynky s vybavením Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Marta Majerčiaková
0 €
14/2022 dar na nákup materiálu pre DHZO Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Spolok bývalých urbarialistov Prosiek
500 €
13/2022 úprava vzájomných práv a povinností pri spracovávaní Odb.: Obec Prosiek
Dod.: ARCHÍV TATRY s.r.o.
0 €
12/2022 tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
11/2022 popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Prosiek
Dod.: ENVI - PAK, a. s.
0 €
10/2022 Záväzok nainštalovať žiadateľovi na budúce odberné miesto Odb.: Obec Prosiek
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
9/2022 ujednanie o cene Odb.: Obec Prosiek
Dod.: OZO, a.s.
0 €
8/2022 biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne Odb.: Obec Prosiek
Dod.: Enviro ways, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk