SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmena vodného a stočného.

 09.02.2022

Vážení zákazníci,
na základe Rozhodnutia číslo 0012/2022/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 1. 2.2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 7. 2. 2022 je cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,9991 €/m3 bez DPH a 1, 1989 €/m3 s DPH a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5262 €/m3 bez DPH a 1,8314 €/m3 s DPH.
Množstvo vodného a stočného pre uplatnenie novej ceny bude určené výpočtom podľa priemernej dennej spotreby vody.
Rozhodnutie v úplnom znení nájdete na internetovej stránke www.lvsas.sk v aktualitách alebo v sekcii Pre zákazníkov po rozkliknutí: Cenníky/Cenové rozhodnutia. Rozhodnutie v tlačenej podobe sa nachádza na úradnej tabuli v sídle Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš a v zákazníckom centre.


Zoznam aktualít: