Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1

Obec Prosiek oznamuje širokej verejnosti, že Územný plán obce Prosiek - zmeny a doplnky č.1 je k nahliadnutiu na obecnom úrade v úradných hodinách. Svoje pripomienky k danému dokumentu môžete podávať na obecnom úrade. Link na horeuvedený dokument http://www.aplus.sk/sklad/zadc1_upno_prosiek_sutlac.pdf

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >