Zber odpadov (zberný dvor)

Zber odpadov Zariadenie na zhodnotenie odpadov Odoberáme: Veľkoobjemový odpad / nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany.../ Polystyrén Plasty Papier Sklo Drevo, palety Šatstvo, Textilné odpady Opotrebované pneumatiky, gumové odpady Drobný stavebný odpad / omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z muriva .../ Tehly, betón Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK 7.00 – 15.00 SOBOTA 8. 00 – 12.00 (apríl – september) Prevádzkovateľ: OZO a. s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01

Zoznam aktualít: