Zber elektroodpadu

 06.10.2020

V našej obci raz ročne obec zabezpečuje, spravidla v mesiaci september, zber elektroodpadu. Do pristaveného kontajnera zberovej spoločnosti občania obce tak môžu prinášať elektroodpad, po predchádzajúcom oznámení v miestnom rozhlase.

Aj tohto roku, 30. septembra v našej obci prebiehal zber elektroodpadu. Nie však každý, pravdepodobne, pochopil čo je elektroodpad. A možno aj pochopil, ale potreboval sa zbaviť odpadu, o ktorý sa doma podkýňal. Ťažko je uveriť, že dotyčný občan je neznalý a k elektroodpadu pridal aj obaly z farieb. Aj taký sme. Prečo sa pýtať kam tento odpad patrí? Prečo by sme zavolali na obecný úrad a opýtali sa kam s takýmto odpadom? Veď stačí ho zamiešať medzi chladničky alebo staré svietidla. Postoj takto zmýšľajucého občana je zarážajúci. Zarážajúci preto, lebo z tohto počinu je zjavné, že to bolo urobené úmyselne. 

Triedenie odpadu v dnešnej dobe patrí k vyspelosti krajiny, mesta, či obce. Na chválu našej obce je, že občania našej obce sú uvedomelí o čom svedčí miera vytriedenia odpadu. 

-P.H.-


Zoznam aktualít: