ZÁVEREČNÝ ÚČET - Návrh/Schválený

 31.05.2021

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu obce.

Zoznam článkov:

1 2 >