Voľby do orgánov samosprávy obcí

 03.11.2020

Predseda národnej rady vyhlásil čas konania volieb do orgánov samospráv obcí. Doplňujúce voľby sa týkajú aj našej obce, nakoľko nám chýbajú dvaja poslanci do schváleného počtu poslancov. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 15. 05. 2021 od 7:00 do 22:00 h.

Úloha poslanca v obci je veľmi zodpovedná a dôležitá. Preto je potrebné, aby poslanec v obci nebol iba napĺňením počtu poslancov, ale vedel o svojích povinnostiach i právach. Poznal a zaujímal sa o verejnú správu a svoje možnosti prispieť svojou osobnosťou pre dobro obce.

Informácie o práve voliť a byť volený môžeme nájsť na úradnej tabuly tejto webstránky či na úradnej tabuly pred obecným úradom.


Zoznam aktualít: