Skríningové testovanie obyvateľov

 21.01.2021

Skríning je označenie činnosti alebo činností, ktoré vyhľadávajú v populácii jedincov s chorobami, ktoré ešte nemajú klinické príznaky - sú bezpríznakové. Cieľom skríningu je ich záchyt v štádiu, kedy sú ešte liečiteľné. K 

najznámejším typom skríningu patria:
Jeho význam je okrem včasnej diagnostiky potenciálne smrteľných chorôb i ekonomický - včasný záchyt a liečba je podstatne menej nákladná. Kvalitný skríning sa považuje za meradlo vyspelosti zdravotníctva krajiny.
Naša obec, po zvážení starostov okolitých obcí, bude mať odberné miesto v obci Liptovská Sielnica. Testovanie sa uskutoční 23.1.2021. Podrobné informácie si môžete prečítať po kliknuti na súbor pod textom.


Zoznam aktualít: