Prvé kompostéry do domácnosti už budúci týždeň

 09.12.2020

Novela zákona o odpadoch Zákon o odpadoch ( č. 460/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) stanovuje povinnosť miest a obcí triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

Od 1.1.2021 sa pre obce sprísňuje jedna z prvých výnimiek. Kým doposiaľ postačovalo, aby v obci kompostovalo 50% obyvateľstva, od januára sa percentuálna miera zvyšuje na 100. Čiže každá domácnosť v obci Prosiek obdrží kompostér na kompostovanie a triedenie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Nezodpovedanou otázkou zostáva, či na základe citovaného zákona obec má pokryť aj chaty a domy na individuálnu rekreáciu. Túto otázku sme položili na stretnutí starostov v máji tohto roku kompetentným, no do dnešného dňa nemáme odpoveď.


Každopádne prvých pätnásť kompostérov sa dostanú do domácnosti už budúci týždeň. Obec cez „Združenie obci - Čistý Liptov“ získala pätnásť kompostérov, ktoré môže rozdať do domácnosti našich občanov. Prerozdelenie kompostérov začneme z vyšného konca. Kompostér dostane každá domácnosť, ktorých obyvatelia majú v našej obci trvalý pobyt, alebo sa na území obce trvalo zdržujú.

Máme rozpracovaný projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na Enviro - fond, odkiaľ sa pokúsime získať prostriedky na kúpu ďalších kompostérov tak, aby sme mali do konca roka 2021 pokryté všetky domácnosti v obci.Zoznam aktualít: