Prosiecká dolina v novom šate.

 08.12.2020

Sú aktivity za ktoré jednoducho aj keby človek chcel zaplatiť tak to nejde, pretože majú nevyčísliteľnú hodnotu. Takou aktivitou je aj dobrovoľnícka činnosť.

Úloha, ktorá si vyžadovala urgenciu najvyššieho stupňa stála pred nami, spriechodniť Prosiecku dolinu, lavičky tak, aby bola pre turistov priechodná bez ujmy na zdraví. Lavice už boli viac, či menej v dezolátnom stave. Niet sa čo čudovať. Veď v tomto roku prešlo okolo 15 000 návštevníkov. Tejto úlohy sa po konzultácii zhostil p. Miroslav Švárny. V jeho organizačných schopnostiach nik v obci nepochybuje a nepochyboval som ani ja. Z obce sme náš úmysel oznámili ochranárom. Miroslav Švárny, predseda TJ Prosiek, zhromaždil okolo seba dobrovoľníkov z radov členov TJ Prosiek a dobrovoľníkov z obce. Na oprave participoval aj miestny urbár na čele s predsedom p. Ing. Milanom Vozárom, ktorý nám poskytol materiál na stavbu lavíc. Práce na rekonštrukcii trvali po dva víkendy. Bolo potrebné podávať naozaj výkon, pri ktorom by aj úsilie niektorých z nás zhaslo, priznám sa aj moje. Dostať surové kmene stromov červeného smreka do doliny chce veľkú silu a vzájomnú spoluprácu. 6. decembra, v popoludňajších hodinách sme mohli konštatovať, že dielo je dokončené. V mene obce Prosiek a návštevníkov Prosieckej doliny by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k tomuto dielu. Ich podiel na obnove lavíc v Prosieckej doline má nevyčísliteľnú hodnotu, pretože to robili dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.


Zoznam aktualít: