Projekt digotalizácie MŠ v Prosieku

 28.05.2021

Projekt digitalizácie MŠ ukončený
Za účelom digitalizácie MŠ Prosiek starosta obce oslovil sponzorov na podporu tohto projektu. Do MŠ Prosiek bola zakúpená a nainštalovaná multimediálna tabula. Splnili sme tak ďalšiu úlohu, ktorú nám stanovuje metodika Ministerstva školstva SR. Umožnili sme tak pedagogickým
pracovníkom zvýšiť úroveň MŠ. "Využitie tejto tabule sme si mohli vyskúšať, keď sme sa telemostom spojili so ZŠ v Kvačanoch", povedala riaditeľka MŠ Bc. Katarína Janeková.

Starosta obce vybavil cez poskytovateľa telekomunikačnných služieb pre MŠ v Prosieku aj Smart TV.

Veríme, že uvedené prostriedky budú slúžiť v prospech detí aj pedagogickým pracovníkom a úroveň našej MŠ v Prosieku sa tak zvýši.


Financovanie projektu:
Celková suma: 1650,- s inštaláciou a školením.

Multimediálna tabula
AGRONOVA Liptov s.r.o. 600,-
p. Peter WEBER 200,-
Z príspevku od štátu 800,- (príspevok určený na odmenu ped. zamestn. alebo na škol. pomôcky )
Obec Prosiek 50,-

Smart TV 108 cm
Obec Prosiek 56,-

Sponzorom a darcom vyslovujeme aj v mene detí MŠ v Prosieku veľkú vďaku.


Zoznam aktualít: