Priestory na prenájom

Obec Prosiek ponúka do prenájmu priestory bývalého obchodu. Cena: 3 e za aj začatý m2. Priestory: cca 120 m2 Podmienka: Aspoň z jednej tretiny prevádzkovať obchod potraviny a zmiešaný tovar

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >