Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

7. februára 2017 o 18:00 hod. sa uskutoční v kancelárii OÚ v Prosieku zasadanie OZ. Program: 1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2. Rekonštrukcia Kuchyne kultúrneho domu 3. Prerokovanie prístupovej cesty k p. Finíkovi 4. Rôzne 5. Projatie uznesenia a záver

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >