Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Dňa 3. apríla 2017 o 18:00 hodine v kancelárii OcÚ Prosiek sa uskutoční zasadnutie pléna Obecného zastupiteľstva. Program: 1. otvorenie a kontrola uznesení 2. prerokovanie a vyúčtovanie akcii "Prosiecky motúz" a obecná zakaľačka 3. schválenie zmluvy s audítorkou 4. nájomná zmluva Patrik Kováčik 5. vyhodnotenie kontroly RV a PS v Materskej škole Prosiek 6. schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 7. schválenie rozpočtového opatrenia 8. rôzne 9. prijatie uznesenia a záver Zasadnutie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan našej obce.

Zoznam aktualít: