Poďakovanie

 21.08.2023

Dňa  19.8. sa konala pod gaštanmi brigáda. Ďakujeme Romanovi
Švárnemu a Filipovi Števkovi za  kosenie a vyžínanie parku, ako aj
celého okolia obecného úradu. Martin Piatka spolu s Milanom Dobákom
deťom opäť opravili a zavesili aj druhú  hojdačku pod gaštanom. Veľká
vďaka patrí aj ostatným zúčastneným Petrovi Tukovi, Tomášovi Tukovi,
Mirovi Švárnemu a Andrei Šubovej, ktorí strávili
sobotu, aby skultúrnili pozemok obce a pripravili ho na Deň obce.
Odviezol sa neporiadok, pozbierali zhnité  drevá, vyčistilo sa
ohnisko, pozbierali sa skaly, rozbili a odpílili stĺpiky, upratalo a
poukladalo sa drevo. Lenka Hentzelová spolu s Janou Guráňovou sa
postarali o občerstvenie. V pondelok ešte spoločne popília a uložia
veľké kláty dreva,ktoré sú umiestnené po celom parku pre jednoduchú
údržbu . Obecné zastupiteľstvo a starosta ďakujú všetkým, ktorí priložili ruku k
dielu a postarali sa o to, aby naša obec vyzerala dobre.

    Zoznam článkov:

    1 2 >