Oznámenie o začatí stavebných prác - zahustenie TS Vyšný Koniec

Oznamujem Vám, že dňa 8.10.2019 došlo k odovzdaniu staveniska: Prosiek - Vyšný Koniec - zahustenie TS Výšný koniec Stavba bude realizovaná na základe stavebného povolenia pod č. MsÚ/ÚRaSP 2017/08296-03/SHa, zo dňa 23.3.2018. Od dňa 21.10.2019 budú prebiehať prípravné práce spojené s vytýčením staveniska. Realizátor stavby: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Zodpovedný za stavebné práce: stavbyvedúci: Ing. Štefan Čerňan Zodpovedný za stavbu: Stavebný dozor: Ing. Lukáš Vojsovič Zverejnené dňa: 10.10.2019 Mgr. Peter Hamráček Starosta obce

Zoznam aktualít: