Oznam k doplňujúcim voľbám 2020

O Z N A M Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa dňa 3.októbra 2020 budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí. Za zapisovateľa bola starostom vymenovaná Adriana Bošancová – 0918 584 321. Ku dňu konania volieb do samosprávy obce Prosiek bude v obci Prosiek 169 právoplatných voličov. V Obci Prosiek bude 1 volebný obvod, v ktorom sa majú voliť do obecného zastupiteľstva 2 poslanci. V prípade neprítomnosti referentky alebo starostu obce na Obecnom úrade, prosíme volajte na t. č. : 0918 947 475, 0918 584 321. Prosíme preto záujemcov o kandidátov na poslancov v obci Prosiek, aby svoje kandidátne listiny predložili na Obecný úrad v Prosieku najneskôr do polnoci 4. augusta 2020. Volebnou miestnosťou je starostom určená zasadacia miestnosť Obecného úradu v Prosieku.

Zoznam aktualít: