SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunál
   27. JANUÁR 2023 Piatok
   |
   24. FEBRUÁR 2023 Piatok
   |
   24. MAREC 2023 Piatok
   |
   21. APRÍL 2023 Piatok
   |
   19. MÁJ 2023 Piatok
   |
   16. JÚN 2023 Piatok
   |
   14. JÚL 2023 Piatok
   |
   25. JÚL 2023 Utorok
   |
   11. AUGUST 2023 Piatok
   |
   22. AUGUST 2023 Utorok
   |
   08. SEPTEMBER 2023 Piatok
   |
   06. OKTÓBER 2023 Piatok
   |
   03. NOVEMBER 2023 Piatok
   |
   01. DECEMBER 2023 dnes |
   29. DECEMBER 2023 Piatok |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Plasty
   13. JANUÁR 2023 Piatok
   |
   27. JANUÁR 2023 Piatok
   |
   23. FEBRUÁR 2023 Štvrtok
   |
   21. MAREC 2023 Utorok
   |
   20. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   20. JÚN 2023 Utorok
   |
   12. JÚL 2023 Streda
   |
   26. JÚL 2023 Streda
   |
   15. AUGUST 2023 Utorok
   |
   13. NOVEMBER 2023 Pondelok
   |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier
   17. JANUÁR 2023 Utorok
   |
   10. FEBRUÁR 2023 Piatok
   |
   06. MAREC 2023 Pondelok
   |
   13. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   02. NOVEMBER 2023 Štvrtok
   |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Sklo
   18. JANUÁR 2023 Streda
   |
   10. FEBRUÁR 2023 Piatok
   |
   09. MAREC 2023 Štvrtok
   |
   28. APRÍL 2023 Piatok
   |
   28. JÚN 2023 Streda
   |
   26. JÚL 2023 Streda
   |
   31. AUGUST 2023 Štvrtok
   |
   24. NOVEMBER 2023 Piatok
   |

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Kov

   PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

   NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

   Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Zber olejov
  • Elektroodpad

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku
  • BIO odpad

   PATRIA SEM: šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad

   NEPATRIA SEM: mäso, popol, stavebný odpad a pod.