Od nápadu k realizácii

 07.12.2020

Od nápadu je veľmi blísko k zrealizovaniu ak na začiatku je kreatívna osoba. Nápad p. Kataríny Janekovej, poverenej riadením MŠ v Prosieku sa stal skutočnosťou. Realizáciou nápadu sme "zabili dve muchy jednou ranou". V triede materskej školy boli dvoje dverí, do šatňe a na chodbu. Vybudovaním novej knihovníčky sme zamädzili úniku tepla z triedy. Realizácie nápadu sa chopil rodič nášho žiaka MŠ pán Miroslav Sálus, za čo mu vyslovujeme veľkú vďaku. Urobil to bez nároku na odmenu. Deti sa novej knihovničke veľmi potešili.

Zoznam aktualít: