Obci Prosiek bola schválena žiadosť NFP

 22.07.2021

Starosta obce, po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom, zadal objednávku na spracovanie žiadosti a projektu "Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Prosiek" spoločnosti GEMINI GROUP.

Dnes už vieme odpoveď. Našej žiadosti bolo vyhovené. Obec Prosiek získala z Enviromentálneho fondu dotáciu na projekt 19.000 Eur. Čaká nás ešte VO na dodávateľa a potom každá domácnosť dostane do užívania od obce kompostér na zhodnocovanie BRKO. 


Zoznam aktualít: