Novinky v MŠ Prosiek

 02.03.2021

V našej materskej školy vznikli k 1.3.2021 nové priestory. Dobrý nápad sa posunul k realizácii. Likvidáciou jedného sprchového kútu, ktorý bol nadbytočný vznikol priestor pre kanceláriu materskej školy. Zakúpili sme tiež novú šatníkovu skrinku. Nápad nám pomohol zrealizovať stavebnými prácami p. Miroslav Salus a pokrytie podlahy gumou p. Jaroslav Pagáč a Róbert Pagáč. Všetkým realizátorom dobrého nápadu vyslovujeme aj v mene MŠ veľkú vďaku.

Novovytvorený priestor poslúži k lepšiemu zázemiu učiteliek našej MŠ.


Zoznam aktualít: