Nová učiteľka v MŠ Prosiek

 01.03.2021

Todd Whitaker povedal:

"Tá najlepšia vec na bytí učiteľom je to, že na ňom záleží. Tá najťažšia vec na bytí učiteľom je to, že na ňom záleží každý jeden deň"

Práca učiteľa MŠ je veľmi náročná. Po rodičovi práve učiteľ MŚ štartuje mladého človiečika na dráhu socializácie a edukácie. Tak ako rodičia učia dieťa prvým krokom, učiteľ MŚ učí dieťa prvým krokom začlenenia sa do spoločnosti. Preto od neho záleži ako dieťa "odštartuje".

Od 1. januára 2021 nastúpila do našej MŠ nová učiteľka predprimarného vzdelávania, p. Denisa Rakučáková. Prajeme jej aby uvedomujúc si zodpovednú úlohu učiteľa prežívala iba úspech a profesíjny rast.


Zoznam aktualít: