Nebezpečné stromy v katastri obce

 30.03.2021

Je tma. Cesta autom pri tlmených svetlách. Vidíte padajúci tieň a po chvíli zistíte, že ste zaparkovali na pred vami padnutom jaseni. Vymyslené? Nie je to realita.

Upozorňujeme preto vodičou, cyklistou a peších na padajúce stromy v katastri obce Prosiek. Územie padajúcich stromov sa nachádza v časti obce Zádiel, pri rázcestí Prosiek-Ižipovce. Vlastníci pozemkov a kompetentné orgány štátnej správy boli o tomto probléme informované. No ich neoficiálne stanovisko prinajmenšom je zarážajúce. Prioritu má hnezdenie vtákov. Pre objektívnosť je potrebné poznamenať, že upozornenie bolo zaslané posledný deň vegetačného pokoja, 29.marca. Ikriminované miesto, nakoľko patrí do extravilánu obce, patrí zo zákona do kompetencie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Je pravda, že k prírode sa nesmiem správať ako barbar. Na druhej strane je zamyslieť sa, kam siahaju hranice ochrany prírody. Je možné ich povýšiť nad život človeka?


Zoznam aktualít: