Mimoriadna aktualita - Vyhlásený núdzový stav v SR

 01.10.2020

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila a vyhlásila núdzový stav v SR.

Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť dňom 1. októbra 2020 od polnoci na území Slovenskej republiky až do odvolania.. Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Čo znamená núdzový stav

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Jednotlivé nariadenia si možete prečítať na podstránke KORONAVÍRUS tejto stránky.


Zoznam aktualít: