Mikuláš v našej obci

 07.12.2020

Ani tento rok nás nesmel obísť Mikuláš. Veď sme v podstate počúvali.

December sa nesie od vekov v znamení lásky a obdarovania sa. Hneď na začiatku to začína sviatkom sv. Mikuláša. Ten zavítal 6. decembra 2020 aj k nám. Bol síce v komornejšej atmosfére kvôly pandémii, no aj napriek tomu potešil deti. Fotografie tomu nasvedčujú. Ďakujem Mikuláš, že aj tohto roku sme sa mohli tešiť z tvojej prítomnosti.

K akcii Mikuláš 2020 pripseli:

p.Miroslav Proč 63 Eur, p. Igor Habáň 40 Eur, p. Andrea Šubová 30 Eur, p. Martin Mičáň 20 Eur, starosta 20 Eur.

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku.


Zoznam aktualít: