Mikuláš prišiel k nám

 06.12.2021

Tak, ako po iné roky aj tento rok prišiel do našej obce Mikuláš. Keďže sa podujatie vítania Mikuláša nemohlo uskutočniť spoločným stretnutím, Mikuláš aj tohto roku navštívil deti v domácnostiach. Navštívil 48 detí. Tradícia dobrosrdečnosti sa v našej obci udržiava každoročne. Práve sviatok svätého Mikuláša, keď sa robí zoznam našich detí, je akýmsi ukazovateľom, že naša obec nezaniká. Ďakujeme Mikuláš a príď k nám zas.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >