SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

LIPTOV 2030

 17.03.2022

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

dovoľujem si Vám zaslať ďalšiu aktualitu z prípravy strategického dokumentu Liptov 2030. Ďakujeme za zdieľanie textu na webe a sociálnych sieťach Vašej obce.
 
LIPTOVSKÁ VEREJNOSŤ MÁ JEDINEČNÚ ŠANCU ROZHODNÚŤ O ČERPANÍ 25 MILIÓNOV EUR

Do prípravy strategického dokumentu Liptov 2030, na základe ktorého sa budú prerozdeľovať eurofondy, sa môžete zapojiť aj vy. Stačí vyplniť dotazník na webstránke Liptov2030.sk a podeliť sa s vašimi nápadmi alebo projektmi. Zaberie vám to iba niekoľko minút – ale budúcnosť Liptova ovplyvníte na mnoho rokov dopredu.

Ako vidíte rozvoj Liptova do 2030? Na túto otázku môže liptovská verejnosť poskytnúť svoju odpoveď do konca apríla a prispieť tak k tvorbe strategického dokumentu, na ktorom momentálne pracujú experti z Ružomberka a Liptovského Mikuláša a ďalších 16 zapojených obcí.

„Dotazník, ktorý nájdete na webe liptov2030.sk, je súčasťou zberu podnetov a informácií, ktoré poslúžia pre čo najkvalitnejšie spracovanie strategického dokumentu pre územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) Ružomberok-Liptovský Mikuláš. Spracovaný strategický dokument bude následne podkladom pre čerpanie časti európskych štrukturálnych a investičných fondov určených pre Žilinský samosprávny kraj,“ vysvetľuje projektová manažérka Liptova 2030 Iveta Niňajová.

V dotazníku sa môžete podeliť s vašimi názormi, ktoré oblasti verejného života sú pre vás dôležité (bezpečnosť, čistota, kvalita ovzdušia, verejný priestor, bývanie, zdravie, školstvo). Rovnako môžete priniesť vlastné návrhy, čo by ste radi zlepšili v oblasti kultúry, vzdelávania, životného prostredia, mobility, cestovného ruchu alebo športu. Na záver dostanete aj túto otázku: Čo vám na Liptove najviac chýba? Je to otvorená otázka – ako mnohé ďalšie – takže odpoveď je len a len na vás. „Strategický dokument Liptov 2030 je o tom, aký Liptov chceme spoločne vytvoriť – a v akom chceme v budúcnosti žiť. Preto pozývam všetkých obyvateľov Liptova, aby sa zapojili a napísali nám svoje názory,“ vyzýva I. Niňajová.

Občania, podnikatelia a ďalšie subjekty môžu prihlásiť svoje projektové zámery tiež prostredníctvom webu Liptov2030.sk. „Tento formulár slúži na zber projektových zámerov, ktoré sú rozpracované v území udržateľného mestského rozvoja miest Ružomberok-Liptovský Mikuláš a ich 16 priľahlých obcí. Okrem tvorby zásobníka týchto projektových zámerov pre prípadné budúce financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, poslúži aj na zadefinovanie smerovania rozvoja pre spracovanie strategického dokumentu Liptov 2030,“ dopĺňa I. Niňajová. Okrem realizátora a opisu projektového zámeru je potrebné vyplniť aj jeho odhadovaný rozpočet.
 

Zoznam aktualít: