Držanie psov bez reťazi

 03.03.2022

Psy narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec*, všetky ostatné psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1. 1. 2024. Ponúkame leták k nahliadnutiu.

Zoznam aktualít: