Doplňujúce voľby v obci Prosiek 2021

 15.05.2021

15. 5. 2021  sa konali doplňujúce voľby v 8 obciach v SR. Jednou z obcí bola aj naša obec. Do volieb na dve uprázdnené miesta poslancov sa zaregistrovali dvaja kandidáti. P. Lenka Guráňoví a p. Andrea Šubová. Obidve kandidátky kandidovali za stranu SAS. Kandidátky získali po 44 hlasov od občanov. Spolu sa na voľbách zúčastnilo 48 občanov obce Prosiek a odovzdali 48 platných hlasovacích lístkov. Voličom ďakujeme za účasť na voľbách a novozvoleným poslankyniam prajeme veľa úspechov a tvorivosti pri vykonávaní mandátu poslanca.

Zároveň ďakujeme volebnej komisii: predsedkyni Marte Majerčiakovej, Magde Juríkovej, Eve Orieškovej, Márii Švárnej, Božene Vozárovej.

Príjemným spestrením volieb bola aj návšteva televízie JOJ ktorej reportáž si môžete pozrieť tu REPORTÁŽ


Zoznam aktualít: