Doplňujúce voľby do samosprávy nebudú

 11.08.2020

Po prvom zasadnutí volebnej komisie k doplňujúcim voľbam roku 2020 volebná komisia konštatovala, že doplňujúce voľby v našej obci sa konať nebudú. V zákonom stanovenej lehote na obecný úrad totiž nebola zaregistrovaná žiadna kandidátna listina. Pri najbližšom zastupiteľstve je potrebné nanovo požiadať o nové doplňujúce voľby.


Zoznam aktualít: