Čo s elktroodpadom a ostatným nebezpečným odpadom

Zber odpadov Zariadenie na zhodnotenie odpadov Odoberáme: Veľkoobjemový odpad / nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany.../ Polystyrén Plasty Papier Sklo Drevo, palety Šatstvo, Textilné odpady Opotrebované pneumatiky, gumové odpady Drobný stavebný odpad / omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z muriva .../ Tehly, betón Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií Otváracie hodiny: PONDELOK – PIATOK 7.00 – 15.00 SOBOTA 8. 00 – 12.00 (apríl – september) Prevádzkovateľ: OZO a. s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 Oznam pre občanov V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad. Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči. Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod. Vzhľadom na problémy, vznikajúce pri spracovaní opotrebovaných pneumatík v Svätom Kríži, je zastavený ich odber s účinnosťou od 26.03.2019. Ak takéto pneumatiky budete mať treba ich odviesť do pneuservisov. Postup pre občanov: Občan spolu s občianskym preukazom si pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované priamo občanovi oproti hotovosti. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Zoznam aktualít: