Celoplošné testovanie v Prosieku

 02.11.2020

31. októbra sa v našej obci uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľstva SR na výskyt coronavírusu COVID-19. Na vzdory polemikám zákonnosti, či nezákonnosti, pravosti či chybovosti testov sa na testovaní zúčastnilo približne 80 % obyvateľstva od desať rokov vyššie. Aj keď je pravdou, že táto akcia sa niesla v znamení dobrovoľne-nasilu, predsa nám poukázala, že aj takej malej obce, akou je Prosiek, sa pandémia nevyhne.

Pri samotnom testovaní sa dbalo hlavne na bezpečnosť a minuli sme 25 litrov dezinfekčného prostriedku. Disciplinovanosť občanov a vzájomné rešpektovanie sa bolo príčinou, že testovanie prebiehalo plynule a bez problémov. Patri vám teda veľká vďaka spoluobčania.

Výsledky ukázali, že obec Prosiek má 8% pozitívných z počtu testovaných prosiečanov. Nie je to malé číslo, no pri dodržiavaní nariadenej karantény, nie nezvrátiteľné. Pozitívne testovaným prajem skore uzdravenie bez komplikácii. Ak by niekto z vás potreboval pomoc bez zaváhanie kontaktujte obecný úrad. Budeme vám k dispozícii.

Ďalšie kolo testovania nás čaká 7.11. 2020, v sobotu.


Zoznam aktualít: