Celoplošné testovanie obyvateľstva

 22.10.2020

V mediach často opakovaná téma sa stáva skutočnosťou a začína naberať kontúru reality. Miesto na hroby pôjdeme k celoplošnému testovaniu.  Podrobné inštrukcie si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze

https://www.prosiek.sk/data/5f91775a1fffb_usmernenie_celoplosne_testovanie.pdf

Informácie možete tiež získať na stránke

https://www.somzodpovedny.sk/


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >