Ako dopadlo skríningové testovanie v našom mikroregióne

 27.01.2021

23. januára sa v našom mikroregióne konalo skríningové testovanie občanov obcí Liptovská Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Bukovina, Liptovská Anna a Bobrovník. Testovanie na COVID 19, sa po porade starostov obcí, uskutočnilo v obci Liptovská Sielnica. Každá obec participovala na priebehu testovania. Prinášame vám aktuálne výsledky tohto testovania.

  1.)  Celkový počet vykonaných testov (testovaných): 394 / z toho jeden pozitívny (občan L. Sielnice)

     2.)  Počty zúčastnených podľa obcí:
            - Bobrovník - 14
            - Bukovina - 27
            - Ižipovce - 27
            - L. Anna - 9
            - L. Sielnica - 200 (z toho 1x pozitívny)
            - Prosiek - 44
            - Iné mestá a obce - 73  (trvalé bydlisko mimo našich obcí, pričom nevieme rozčleniť na majetkovo-bydliskovú príslušnosť podľa obcí resp. či išlo výlučne len o návštevníkov - boli zastúpené obe kategórie).

Zoznam aktualít: