2. kolo celoplošného testovania bude 30.1.2021

 28.01.2021

2. kolo celoplošného (skríningového) testovania obyvateľov pre obce Liptovská Sielnica, Prosiek, Ižipovce, Bobrovník, Bukovina, Liptovská Anna
sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskej Sielnici

v sobotu 30. januára 2021 v časoch
od 08,00 hod. do 12,00 hod.
s posledným odberom o 11,30 hod.
od 13,00 hod. do 17,00 hod.
s posledným odberom 16,30 hod.
od 17,30 hod. do 20,00 hod.
s posledným odberom o 19,30 hod..


Odporúčame obyvateľom, aby prichádzali priebežne podľa svojich možností, neurčujeme pre príchod na testovanie abecedný zoznam alebo zoznam podľa ulíc.
Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
Celoplošné testovanie v obci Liptovská Sielnica sa vykoná:
odberné miesta 2 – KULTÚRNY DOM  Liptovská Sielnica.
  
POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE
Pri vstupe do odberného miesta použite vreckovku a vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.
ADMINISTRATÍVA:
• čakajú vás jednoduché administratívne úkony - určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom,
• vypíše sa formulár potrebný na registráciu,
• po registrácii dostanete pridelené číslo a Potvrdenie o vykonaní testu.
ODBER:
• zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
• zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
ČAKANIE NA VÝSLEDKY:
• na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.
ODOVZDANIE VÝSLEDKOV:
• zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
• zdravotník vypíše Potvrdenie o vykonaní testu, kde vyznačí výsledok testu,
• zdravotník vám odovzdá Potvrdenie o vykonaní testu, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho alebo pozitívneho výsledku,
• odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
ĎAKUJEME, ŽE SME ZODPOVEDNÍ!


Zoznam aktualít: