Telovýchovná jednota Prosiek

TJ Prosiek v obci funguje v súčasnej dobe ako občianské združenie. 

Dokumenty TJ Prosiek