Samospráva

Obecný úrad

Prosiek 57
032 23 Liptovská Sielnica

044 / 559 72 43

podatelna@prosiek.sk preposielaná pošta sa registruje v došlej pošte okrem nevyžiadanej pošty
starosta@prosiek.sk priami meil na starostu obce
info@prosiek.sk 

Okres: Liptovský Mikuláš
IČO: 00315729
DIČ: 2020581651
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0000 2822 2342
BIC: SUBASKBX
Počet obyvateľov: 202
Rozloha: 1265 ha

Starosta:

  • Mgr Peter Hamráček Smer-SD
  • kontakt: +421 918 947 475
  • V prípade stretnutia so starostom prosím dohodnite si stretnutie telefonicky
  • úväzok starostu schválený OZ: 65 %  

Referentka:

  • Adriana Bošancová

Poslanci:

  • Ing. Martin Vozár Smer-SD, zástupca starostu
  • Elena Majdiaková, NEKA
  • Ing. Peter Žák NEKA
  • Ing. Lenka Guráňova, SAS
  • Mgr. Andrea Šubová, SAS

Komisie v obci a ich členovia:

komisia financovania, rozpočtu a správy majetku

Predseda: Elena Majdiaková

členovia:

MUDr. Libuša Sviteková

Michaela Majdiaková

Blažej Majdiak

komisia kultúry a vzdelávania

Predseda: Ing. Martin Vozár

členovia: Jana Guráňová

Božena Vozárová

Milan Vozár

komisia výstavby a sociálnej starostlivosti

Predseda: Ing. Peter Žák

členovia:

Mgr. Peter Hôrka

JuDr.. Zuzana Vozárová

komisia pre ochranu verejného poriadku, prírody, životného prostredia, a CR

Predseda: Mgr. Andrea Šubová

členovia:

Magda Juríková

Milan Dobák

Peter Tuka ml.

komisiu mládeže a športu

Predseda: Ing. Lenka Guráňová

členovia:

Zuzana Majerčiaková

Zuzana Vozárová

Branislav Hrča

Komisie v obci Prosiek sa riadia náplňou práce:

 https://www.prosiek.sk/files/2020-10-12-143313-napln_prace_komisii_obecneho_zastupitelstva.pdf