DHZ zasahovala

 07.06.2021

Občania nahlásili na obecný úrad padnutý strom v toku rieky Prosiečanka. Obec po dohode s SVP nechala tento strom odstrániť. Ponechať tento strom bez povšimnutia prinášalo veľké riziku zahatenia toku a prípadného vybreženia. Po oslovení straostom veliteľa DHZ Prosiek p. Petra Tuku bol za pomoci ťažkej techniky, ktorú nám poskytla AGRONOVA Liptov s.r.o., bol strom z toku 4.6.2021 odstránený.