DHZ nápomocná pri rozvoze kompostérov

 29.11.2021

Členovia DHZ Prosiek boli 20.11.2021 nápomocní obci pri rozvoze kompostérov. Pod vedením veliteľa DHZ Petra Tuku dodávkov rozvážali kompostéri do každej domácnosti v obci. Starosta obce členom DHZ poďakoval za nezištnú pomoc. Menovite sa akcie zúčastnili: Peter Tuka, Branislav Hrča, Roman Švárny ml., Filip Štefka, Tomáš Tuka, Peter Tuka ml..