Celoplošné testovanie obyvateľstva v Prosieku

 29.10.2020

Vláda SR vyhlásila Celoplošné testovanie obyvateľstva SR na prítomnosť COVID- 19. 31. október teda bude dňom testovania aj v našej obci. Po neskutočných problémoch s neustalými zmenami a hľadaním sa v mori chaosu sme dospeli do konečného štádia. Z technického hľadiska je všetko pripravené. V prípravach na testovanie nesklamala ani DHZ Prosiek. Menovite Peter Tuka st., Roman Švárny a Martin Piatka. Do testovacieho tímu sa prihlásil Branislav Hrča. Je namieste tu vyzdvihnúť prácu DHZ ktorá je neustále v pohotovosti pomáhať občanom v krízových situáciach. Preto chlapci vám v mene svojom aj v mene občanov našej obce vyslovujem obrovskú vďaku. Ste pripravený bez nároku na odmenu ukrojiť zo svojho osobného voľna a prísť pomocť. Dávam do pozornosti aj vám, občania našej obce. Ich práca je nenápadná a nie vždy povšimnutá. Myslíme si, že to jednoducho tak má byť. Berieme to ako samozrejmosť, aby príslušník DHZ utekal k záchranným prácam z práce keď nás topí alebo zavaľuje sneh. Ono to ale samozrejme nie je. Buďme vďační a pozerajme na nich z úctou. Kritizovať niečo alebo niekoho bez predošlého zváženia, je veľmi jednoduché a každy sa možeme stať objektom kritiky. Byť pripravený ukrojiť zo svojho voľného času pre dobro obce chce odvahu a srdce. Ešte raz chlapci. Veľká vďaka.